AREA SALES AKTYWNOŚCI PRZEDSTAWICIEL

AREA SALES AKTYWNOŚCI PRZEDSTAWICIEL
(Obszar sprzedaży) Planowanie działań przedstawicielem działu sprzedaży. Każdemu przedstawicielowi handlowemu zwykle przypisuje się obszar geograficzny, segment rynku lub grupę towarową, w ramach której musi on sprzedawać towary; w związku z tym odpowiada za sukces lub porażkę sprzedaży towarów w tym obszarze.
(obszar sprzedaży) Planowanie działań przedstawicielem działu sprzedaży. Każdemu przedstawicielowi handlowemu zwykle przypisuje się obszar geograficzny, segment rynku lub grupę towarową, w ramach której musi on sprzedawać towary; w związku z tym odpowiada za sukces lub porażkę sprzedaży towarów w tym obszarze.

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.