Usucapia

Usucapia
Nabycie praw majątkowych z powodu przedawnienia faktycznej własności. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
Nabycie praw majątkowych z powodu przedawnienia faktycznej własności.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.