Tratt Trading

Tratt Trading
Wersja w formie wniosku o płatność od dostawcy, który wysłał produkty lub świadczył usługi. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
wersja w formie wniosku o płatność od dostawcy, który wysłał produkty lub świadczył usługi.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.