Handel ogólny

Handel ogólny
Zestawienie wszystkich towarów przekraczających granice stref celnych (bez tranzytu), w tym: wywóz towarów krajowych, import towarów z zagranicy lub z magazynów celnych. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
zestawienie wszystkich towarów przekraczających granice stref celnych (bez tranzytu), w tym: wywóz towarów krajowych, import towarów z zagranicy lub z magazynów celnych.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.