, Aby zdać prawo (aby dołączyć do prawa)

, Aby zdać prawo (aby dołączyć do prawa)
( Inosk .) - aby pobrać, pobrać, wyjść za śr pojemny - szlachcianka! Nie dzisiaj, więc jutro będziesz bojar. Czas, aby Andrei Yurich przystąpił do prawa . Gr. A. Tołstoj. Posadnik. 2. Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii. Zbiór symbolicznych słów i alegorii.

( inosk .) - aby pobrać, pobrać, wyjść za śr pojemny - szlachcianka! Nie dzisiaj, więc jutro będziesz bojar. Czas, aby Andrei Yurich przystąpił do prawa . Gr. A. Tołstoj. Posadnik. 2.

Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii. Zbiór symbolicznych słów i alegorii. TT 1-2. Chodzenie i dokładne słowa. Zbiór cytatów rosyjskich i zagranicznych, przysłów, powiedzeń, wyrażeń przysłowiowych i poszczególnych słów. Petersburg. , wpisz. Ak. nauki. . MI Mikhelson. 1896-1912.