Zepsuty (ryahnutsya)

Zepsuty (ryahnutsya)
( Inosk .). - get crazy (w sensie dosłownym - upadek, katastrofy) śr i Ojciec wasz ryahnulsya pamiętać , który miał zostać przesunięty do dnia, w którym nie został poproszony. Pogorelsky. Podwójny. 2, 5. umysł do stracenia. Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii.

( inosk .). - get crazy (w sensie dosłownym - upadek, katastrofy) śr i Ojciec wasz ryahnulsya pamiętać , który miał zostać przesunięty do dnia, w którym nie został poproszony. Pogorelsky. Podwójny. 2, 5. umysł do stracenia.

Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii. Zbiór symbolicznych słów i alegorii. TT 1-2. Chodzenie i dokładne słowa. Zbiór cytatów rosyjskich i zagranicznych, przysłów, powiedzeń, wyrażeń przysłowiowych i poszczególnych słów. Petersburg. , wpisz. Ak. nauki. . MI Mikhelson. 1896-1912.