Padając pod nogi

Padając pod nogi
( Monastycznego ) - pokornego błagania (kłaniając się u stóp) Por. Zu ​​Füssen upadł. Zobacz Padam do stóp. Zobacz bije brew. Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii. Zbiór symbolicznych słów i alegorii. TT 1-2. Chodzenie i dokładne słowa. Zbiór cytatów rosyjskich i zagranicznych, przysłów, powiedzeń, wyrażeń przysłowiowych i poszczególnych słów.

( monastycznego ) - pokornego błagania (kłaniając się u stóp) Por. Zu ​​Füssen upadł. Zobacz Padam do stóp. Zobacz bije brew.

Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii. Zbiór symbolicznych słów i alegorii. TT 1-2. Chodzenie i dokładne słowa. Zbiór cytatów rosyjskich i zagranicznych, przysłów, powiedzeń, wyrażeń przysłowiowych i poszczególnych słów. Petersburg. , wpisz. Ak. nauki. . MI Mikhelson. 1896-1912.