Przeciągnij szklankę

Przeciągnij szklankę
( Monastyczny ) - napój Śr. "Kłamiesz, że nie pijesz, przeciągniesz trochę 999!" Śr. Einen kannst du vertragen. Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii. Zbiór symbolicznych słów i alegorii. TT 1-2. Chodzenie i dokładne słowa. Zbiór cytatów rosyjskich i zagranicznych, przysłów, powiedzeń, wyrażeń przysłowiowych i poszczególnych słów.

( monastyczny ) - napój Śr. "Kłamiesz, że nie pijesz, przeciągniesz trochę 999!" Śr. Einen kannst du vertragen. Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii. Zbiór symbolicznych słów i alegorii. TT 1-2. Chodzenie i dokładne słowa. Zbiór cytatów rosyjskich i zagranicznych, przysłów, powiedzeń, wyrażeń przysłowiowych i poszczególnych słów. Petersburg. , wpisz. Ak. nauki. . MI Mikhelson. 1896-1912.