Ząbek do srebra (złocenia) {na ząbek put}

Ząbek do srebra (złocenia) {na ząbek put}
(Ciążowa) - inosk. : dać kobietę przy porodzie (przy okazji pierwszego zęba dziecka) Por. Prasha szybko wysłała do Kijowa za ząb dziesięć rubli. Leskov. Historie przy okazji. 1, 18. Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii. Zbiór symbolicznych słów i alegorii.

(ciążowa) - inosk. : dać kobietę przy porodzie (przy okazji pierwszego zęba dziecka) Por. Prasha szybko wysłała do Kijowa za ząb dziesięć rubli. Leskov. Historie przy okazji. 1, 18.

Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii. Zbiór symbolicznych słów i alegorii. TT 1-2. Chodzenie i dokładne słowa. Zbiór cytatów rosyjskich i zagranicznych, przysłów, powiedzeń, wyrażeń przysłowiowych i poszczególnych słów. Petersburg. , wpisz. Ak. nauki. . MI Mikhelson. 1896-1912.