Skopytitsya

Skopytitsya
( Inosk .) - Sprawy zdenerwowany (aluzja do skopytitsya, kulejąc koń ) Śr. Wyjdź z padoku . Śr. Basil Fomich wszystko (winy) przejął. No, oczywiście, jest tam teraz wszyscy sędziowie, urzędnicy ... poklepał go aż do ostatniego grosza Moshny nie pojawiło ... Więc to jest tutaj, majster, co z tych miejsc, a skopytitsya .

( inosk .) - Sprawy zdenerwowany (aluzja do skopytitsya, kulejąc koń ) Śr. Wyjdź z padoku . Śr. Basil Fomich wszystko (winy) przejął. No, oczywiście, jest tam teraz wszyscy sędziowie, urzędnicy ... poklepał go aż do ostatniego grosza Moshny nie pojawiło ... Więc to jest tutaj, majster, co z tych miejsc, a skopytitsya . Turgieniew. Brygadzista. 13. Zobacz także: sprawa ginie .

Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii. Zbiór symbolicznych słów i alegorii. TT 1-2. Chodzenie i dokładne słowa. Zbiór cytatów rosyjskich i zagranicznych, przysłów, powiedzeń, wyrażeń przysłowiowych i poszczególnych słów. Petersburg. , wpisz. Ak. nauki. . MI Mikhelson. 1896-1912.