Bądź au courant

Bądź au courant
Pamiętaj (bądź au courant) pamiętaj o bieżących zdarzeniach Śr. Całkiem dobrze! ... Rano przeczytaj, musisz być au courant , znać wiadomości ... a potem iść z wizytami ... Gonczarow. Oblomov. 1, 2. Por. Le courant (courir) - current. Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii.

pamiętaj (bądź au courant) pamiętaj o bieżących zdarzeniach Śr. Całkiem dobrze! ... Rano przeczytaj, musisz być au courant , znać wiadomości ... a potem iść z wizytami ... Gonczarow. Oblomov. 1, 2. Por. Le courant (courir) - current.

Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii. Zbiór symbolicznych słów i alegorii. TT 1-2. Chodzenie i dokładne słowa. Zbiór cytatów rosyjskich i zagranicznych, przysłów, powiedzeń, wyrażeń przysłowiowych i poszczególnych słów. Petersburg. , wpisz. Ak. nauki. . MI Mikhelson. 1896-1912.