Przylegać

Przylegać
(Do kogo, do rzeczy) - dołącz do tego, co Por. Dlaczego wtedy nie kręciłem się! w jakim dobrym uczynku zaoferował swoje usługi! Wszystkie pytania z tego czasu były moimi osobistymi pytaniami o krew. Saltykow. Kolekcja. Szlachetny blues. Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii.

(do kogo, do rzeczy) - dołącz do tego, co Por. Dlaczego wtedy nie kręciłem się! w jakim dobrym uczynku zaoferował swoje usługi! Wszystkie pytania z tego czasu były moimi osobistymi pytaniami o krew. Saltykow. Kolekcja. Szlachetny blues.

Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii. Zbiór symbolicznych słów i alegorii. TT 1-2. Chodzenie i dokładne słowa. Zbiór cytatów rosyjskich i zagranicznych, przysłów, powiedzeń, wyrażeń przysłowiowych i poszczególnych słów. Petersburg. , wpisz. Ak. nauki. . MI Mikhelson. 1896-1912.