By zaadresować

By zaadresować
( Mnich ) - włącz kogoś do kogoś (gdy wysyła list na adres, pisząc na liście ) Adresowanie - skontaktuj się z kimś z prośbą lub w przypadku Adres - leczenie Śr. Idź do dowolnego okrętu wojennego, adres do dowódcy z prośbą o sprawdzenie statku. Gonczarow. Fregata Pallas. 1, 1. Por. Adresser - wyślij ( lat.

( mnich ) - włącz kogoś do kogoś (gdy wysyła list na adres, pisząc na liście ) Adresowanie - skontaktuj się z kimś z prośbą lub w przypadku Adres - leczenie Śr. Idź do dowolnego okrętu wojennego, adres do dowódcy z prośbą o sprawdzenie statku. Gonczarow. Fregata Pallas. 1, 1. Por. Adresser - wyślij ( lat. dirigere).

Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii. Zbiór symbolicznych słów i alegorii. TT 1-2. Chodzenie i dokładne słowa. Zbiór cytatów rosyjskich i zagranicznych, przysłów, powiedzeń, wyrażeń przysłowiowych i poszczególnych słów. Petersburg. , wpisz. Ak. nauki. . MI Mikhelson. 1896-1912.