Kapiszche

Kapiszche
(Z kapeli starosłowiańskiej - obraz, idol) kultowa konstrukcja w pobliżu wschodnich i bałtyckich Słowian przedchrześcijańskich. K. jest wymieniony w "Słowie prawa i łaski" Metropolitana Hilariona (XI wiek) i innych źródłach pisanych. Jednym z najstarszych Kemerowo odkryto podczas wykopalisk na Pervyn (999), w pobliżu Nowogrodu.
(z kapeli starosłowiańskiej - obraz, idol) kultowa konstrukcja w pobliżu wschodnich i bałtyckich Słowian przedchrześcijańskich. K. jest wymieniony w "Słowie prawa i łaski" Metropolitana Hilariona (XI wiek) i innych źródłach pisanych. Jednym z najstarszych Kemerowo odkryto podczas wykopalisk na Pervyn (999), w pobliżu Nowogrodu. Lit. : Dinche LA, Przedchrześcijańskie świątynie Rosji w świetle zabytków sztuki ludowej, "Radziecka etnografia", 1947, nr 2. Wielka sowiecka encyklopedia. - M .: radziecka encyklopedia. 1969-1978.