Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)
(Souncil Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, RWPG, RWPG) Organizacja bloku wschodniego, założona w 1949 roku w celu ułatwienia rozwoju krajowej gospodarki, nauki i technologii kraje - jej członkowie. Członkowie organizacji są Bułgaria, Kuba, Czechosłowacja, Niemiecka Republika Demokratyczna, Węgry, Mongolia, Polska, Rumunia, Związek Radziecki i Wietnam.
(Souncil Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, RWPG, RWPG) Organizacja bloku wschodniego, założona w 1949 roku w celu ułatwienia rozwoju krajowej gospodarki, nauki i technologii kraje - jej członkowie. Członkowie organizacji są Bułgaria, Kuba, Czechosłowacja, Niemiecka Republika Demokratyczna, Węgry, Mongolia, Polska, Rumunia, Związek Radziecki i Wietnam. Jugosławia wzięła udział w pracach niektórych organów CMEA.

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.