Doręczenie wtórne

Doręczenie wtórne
Eng. wielokrotna dostawa dostawa w ramach umowy wymiany następnej partii towaru w terminie jednego miesiąca. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
Eng. wielokrotna dostawa
dostawa w ramach umowy wymiany następnej partii towaru w terminie jednego miesiąca.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.