Rolki (ur ptaki)

Rolki (ur ptaki)
ŁYżwy, polny (Anthus), rodzaj z rodziny ptaków Motacillidae wróblowych. Długość ciała wynosi 14-20 cm, kolor jest brązowawy, plamisty. Około 30 gatunków. Jest szeroko rozpowszechniony od subarktycznego do pasma subantarktycznego, nieobecny tylko w Nowej Gwinei i na wyspach Oceanii. Większość mieszka w otwartym: tundra, łąki, łąki highland (do 4200 m npm), tylko niektóre ≈ polany leśne i polany.
Łyżwy, polny (Anthus), rodzaj z rodziny ptaków Motacillidae wróblowych. Długość ciała wynosi 14-20 cm, kolor jest brązowawy, plamisty. Około 30 gatunków. Jest szeroko rozpowszechniony od subarktycznego do pasma subantarktycznego, nieobecny tylko w Nowej Gwinei i na wyspach Oceanii. Większość mieszka w otwartym: tundra, łąki, łąki highland (do 4200 m npm), tylko niektóre ≈ polany leśne i polany. Gniazda na ziemi, w układaniu 4 ~ 6 jaj. W ZSRR ≈ 9 Gatunek: step, Blyth Pipit, pola, lasy, cętkowany, łąka, czerwony i syberyjski góra K. Oni żywią się owadami, pająkami i innych małych bezkręgowców ..

Wielka sowiecka encyklopedia. - M .: radziecka encyklopedia. 1969-1978.