ROI

ROI
Eng. Stopa zwrotu rachunkowości rentowność inwestycji, liczona jako iloraz średniego dochodu netto z realizacją projektu przez średnią kwotę inwestycji na przestrzeni lat. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
Eng. Stopa zwrotu rachunkowości
rentowność inwestycji, liczona jako iloraz średniego dochodu netto z realizacją projektu przez średnią kwotę inwestycji na przestrzeni lat.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.