Rezerwy na pokrycie złych długów

Rezerwy na pokrycie złych długów
(Rezerwa na należności nieściągalne) Kwota zapisane na rachunku kredytowym (rachunku) W sprawozdaniu firmie księgowej w związku z faktem, że niektórzy dłużnicy nie płacą długu w całości. Zwykle kwota ta jest odejmowana od łącznej kwoty należności w bilansie spółki. Biznes. Słownik objaśniający. - M .
(rezerwa na należności nieściągalne) Kwota zapisane na rachunku kredytowym (rachunku) W sprawozdaniu firmie księgowej w związku z faktem, że niektórzy dłużnicy nie płacą długu w całości. Zwykle kwota ta jest odejmowana od łącznej kwoty należności w bilansie spółki.

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.