Red Ray (Góry Village Typ w rejonie Pskowa ...)

Red Ray (Góry Village Typ w rejonie Pskowa ...)
Krasny Łuż, osada typu górskiego w bezhańskowskim rejonie Pskowa regionu RFSRR. Znajduje się w 15 km od. -d. stacja Suschev. Fabryka szkła. Wielka sowiecka encyklopedia. - M .: radziecka encyklopedia. 1969-1978.
Krasny Łuż, osada typu górskiego w bezhańskowskim rejonie Pskowa regionu RFSRR. Znajduje się w 15 km od. -d. stacja Suschev. Fabryka szkła.

Wielka sowiecka encyklopedia. - M .: radziecka encyklopedia. 1969-1978.