Transakcje premium w papierach wartościowych

Transakcje premium w papierach wartościowych
A. Cena akcji, obligacje sprzedane powyżej ceny nominalnej. B. Łączna cena opcji równej ustalonej stawce plus premia opcyjna za dany okres. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
A. Cena akcji, obligacje sprzedane powyżej ceny nominalnej. B. Łączna cena opcji równej ustalonej stawce plus premia opcyjna za dany okres.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.