Preferowane zwykłe akcje

Preferowane zwykłe akcje
(Preferowane akcje zwykłe) zabezpieczenie wydawane przez niektóre firmy, w rankingu w zakresie wypłaty dywidendy do pozycji pośredniej między uprzywilejowaną akcję (preferencja zakładowego) oraz akcje zwykłe (zwykłe zakładowego). Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S.
(preferowane akcje zwykłe) zabezpieczenie wydawane przez niektóre firmy, w rankingu w zakresie wypłaty dywidendy do pozycji pośredniej między uprzywilejowaną akcję (preferencja zakładowego) oraz akcje zwykłe (zwykłe zakładowego).

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.