Subskrypcje uprawnień

Subskrypcje uprawnień
Przywileju akcjonariusza spółki na zakup nowo wyemitowanych akcji zwykłych przed ich dopuszczeniem do obrotu. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
przywileju akcjonariusza spółki na zakup nowo wyemitowanych akcji zwykłych przed ich dopuszczeniem do obrotu.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.