Privilege Reinwestycji

Privilege Reinwestycji
Przywilej dla akcjonariuszy do korzystania z dywidend na zakup dodatkowych akcji na preferencyjnych warunkach. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
przywilej dla akcjonariuszy do korzystania z dywidend na zakup dodatkowych akcji na preferencyjnych warunkach.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.