Konwersja uprawnień

Konwersja uprawnień
Przywilej właściciela obligacji zamiennych na zakup akcji zwykłych po określonej cenie w określonym czasie. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
przywilej właściciela obligacji zamiennych na zakup akcji zwykłych po określonej cenie w określonym czasie.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.