Wykupowi akcji uprzywilejowanych od

Wykupowi akcji uprzywilejowanych od
(Redeemble preferencji akcji) preferowane akcje (preferencja akcji), w którym spółka zastrzega sobie odkupienie prawo lub uzyskanych zysków lub z wpływów z nowej emisji akcji . Taki udział niekoniecznie musi mieć ustalony termin zapadalności. Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir".
(redeemble preferencji akcji) preferowane akcje (preferencja akcji), w którym spółka zastrzega sobie odkupienie prawo lub uzyskanych zysków lub z wpływów z nowej emisji akcji . Taki udział niekoniecznie musi mieć ustalony termin zapadalności.

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.