Priorytet wymagań

Priorytet wymagań
Kolejność zaspokojenia roszczeń wierzycieli w stosunku do pożyczkobiorcy. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
kolejność zaspokojenia roszczeń wierzycieli w stosunku do pożyczkobiorcy.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.