Patent Priorytet

Patent Priorytet
Priorytetem wynalazcy lub otwarcie określa daty daty dokonania pierwszej publikacji lub daty pierwszej wiadomości o charakterze otwarcia dla publiczności. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
priorytetem wynalazcy lub otwarcie określa daty daty dokonania pierwszej publikacji lub daty pierwszej wiadomości o charakterze otwarcia dla publiczności.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.