Wystawa Priorytet

Wystawa Priorytet
Priorytetem wynalazku, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub że jest zgodne z postanowieniami Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej jest ustawiona umieszczając wystawę w urzędowo uznany wystawy. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
priorytetem wynalazku, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub że jest zgodne z postanowieniami Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej jest ustawiona umieszczając wystawę w urzędowo uznany wystawy.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.