DRUK SPÓŁKI

DRUK SPÓŁKI
(Pieczęć firmowa) Zwyczajna pieczęć, na której wyraźnie wyryto nazwę firmy. Służy do ustalenia autentyczności certyfikatów na akcje i inne ważne dokumenty wydane przez spółkę. Karta firmy określa kolejność i zasady wykorzystania pieczęci do konsolidacji umów. Jeżeli nie ma żadnej pieczęci na żadnej umowie, która musi być opieczętowana zgodnie z prawem angielskim, firma nie może uznać się za związaną niniejszą umową.
(pieczęć firmowa) Zwyczajna pieczęć, na której wyraźnie wyryto nazwę firmy. Służy do ustalenia autentyczności certyfikatów na akcje i inne ważne dokumenty wydane przez spółkę. Karta firmy określa kolejność i zasady wykorzystania pieczęci do konsolidacji umów. Jeżeli nie ma żadnej pieczęci na żadnej umowie, która musi być opieczętowana zgodnie z prawem angielskim, firma nie może uznać się za związaną niniejszą umową.

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.