PRINT / SET fine print

PRINT / SET fine print
(Drobnym drukiem) Tekst wydrukowany na dokumencie (takich jak polisy ubezpieczeniowej, umowa sprzedaży z odroczonym terminem płatności), w którym sprzedawca ustala warunki sprzedaży i wzajemne zobowiązania kupujący i sprzedający. Niezwykle mała czcionka i niejasna terminologia są często używane w celu wprowadzenia nabywcy w błąd co do jego praw i gwarancji.
(drobnym drukiem) Tekst wydrukowany na dokumencie (takich jak polisy ubezpieczeniowej, umowa sprzedaży z odroczonym terminem płatności), w którym sprzedawca ustala warunki sprzedaży i wzajemne zobowiązania kupujący i sprzedający. Niezwykle mała czcionka i niejasna terminologia są często używane w celu wprowadzenia nabywcy w błąd co do jego praw i gwarancji. Wbrew tej nieuczciwej praktyce skierowane są liczne ustawy, których celem jest ochrona praw konsumentów (ochrona konsumenta). Zobacz także: okres odstąpienia od umowy.

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.