Wytyczne / przepisy regulujące podaż pieniądza

Wytyczne / przepisy regulujące podaż pieniądza
(Zasady podaży pieniądza) Polityka oferowane przez zwolenników nowej makroekonomii klasycznej, gdy rząd z góry, że zakres, w ramach którego proponuje się zwiększyć liczbę (podaż pieniądza (podaży pieniądza). makroekonomistów postępować z poglądem, że budżet (polityka fiskalna) i pieniądze ale polityka kredytowa (polityka monetarna) nie może mieć wpływu zmiennych realnych w gospodarce, podczas gdy niepewność o intencjach rządu może doprowadzić do destabilizacji rynku w takich okolicznościach, naj
(zasady podaży pieniądza) Polityka oferowane przez zwolenników nowej makroekonomii klasycznej, gdy rząd z góry, że zakres, w ramach którego proponuje się zwiększyć liczbę (podaż pieniądza (podaży pieniądza). makroekonomistów postępować z poglądem, że budżet (polityka fiskalna) i pieniądze ale polityka kredytowa (polityka monetarna) nie może mieć wpływu zmiennych realnych w gospodarce, podczas gdy niepewność o intencjach rządu może doprowadzić do destabilizacji rynku w takich okolicznościach, najlepszą rzeczą, która może sprawić, że rząd -. jest zgodna z zasadą stabilnych polityk. Biznes wyjaśniająca słownik - M: .. "INFRA-M" wydawnictwa "cały świat" Graham Betts Barry Brayndli, S. Williams, itd. Ogólnie wydanie: e e .... n. Osadchaya IM. 1998.