ZASADY PODATKOWE

ZASADY PODATKOWE
(Zasady opodatkowania) Wiele kryteriów opracowanych szczegółowo przez ekonomistę A. Smitha (1723-1790) w celu zidentyfikowania pozytywnych i negatywnych aspektów danego systemu podatkowego. Główne zasady to uczciwość i wiarygodność ustanawiania podatków. Istotą dodatkowych zasad jest to, że podatki nie powinny w różny sposób wpływać na konsumpcję różnych grup konsumenckich oraz że koszt ich zbierania powinien być minimalny.
(zasady opodatkowania)

Wiele kryteriów opracowanych szczegółowo przez ekonomistę A. Smitha (1723-1790) w celu zidentyfikowania pozytywnych i negatywnych aspektów danego systemu podatkowego. Główne zasady to uczciwość i wiarygodność ustanawiania podatków. Istotą dodatkowych zasad jest to, że podatki nie powinny w różny sposób wpływać na konsumpcję różnych grup konsumenckich oraz że koszt ich zbierania powinien być minimalny. Zdaniem wielu ekonomistów konieczne jest również zastosowanie zasady efektywności podatkowej jako narzędzia redystrybucji dochodów.

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.