Zasada jest prosta odzwierciedlać koszty

Zasada jest prosta odzwierciedlać koszty
(Kosztuje absorpcja) Sposób obliczania kosztów wytwarzania produktów lub usług, zapewniając zapis wszystkich kosztów związanych z produkcją towarów lub usług, bezpośrednio lub pośrednio. Ta metoda kosztuje zapewnia, że ​​całkowite koszty produkcji będą zwracane, pod warunkiem, że towary lub usługi mogą być zawsze sprzedawane w cenach stałych na „średnich kosztów powiększonych o zysk.
(kosztuje absorpcja) Sposób obliczania kosztów wytwarzania produktów lub usług, zapewniając zapis wszystkich kosztów związanych z produkcją towarów lub usług, bezpośrednio lub pośrednio. Ta metoda kosztuje zapewnia, że ​​całkowite koszty produkcji będą zwracane, pod warunkiem, że towary lub usługi mogą być zawsze sprzedawane w cenach stałych na „średnich kosztów powiększonych o zysk.” Jeżeli jednak towary nie zostaną sprzedane z powodu wysokich cen, nie wszystkie koszty ogólne mogą zostać spłacone. Patrz: Marginalny system kalkulacji kosztów bezpośrednich (marginalna kalkulacja kosztów).

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.