Zasada wzajemności

Zasada wzajemności
Zasada prawa międzynarodowego członkowskie muszą wzajemnie na swoim terytorium podobnych praw i przyjąć te same obowiązki. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
zasada prawa międzynarodowego członkowskie muszą wzajemnie na swoim terytorium podobnych praw i przyjąć te same obowiązki.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.