Zasada pomiaru monetarnego

Zasada pomiaru monetarnego
Zasada rachunkowości, zgodnie z którą w księgach rachunkowych powinny znaleźć odzwierciedlenie tylko te transakcje gospodarcze, które mają wyrażenie monetarne. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
zasada rachunkowości, zgodnie z którą w księgach rachunkowych powinny znaleźć odzwierciedlenie tylko te transakcje gospodarcze, które mają wyrażenie monetarne.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.