Zasada pożyczania

Zasada pożyczania
Zasady pożyczania, które obejmują: pilność, zwrotność, celowość, bezpieczeństwo materialne, wynagrodzenie. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
zasady pożyczania, które obejmują: pilność, zwrotność, celowość, bezpieczeństwo materialne, wynagrodzenie.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.