Koszt historyczny

Koszt historyczny
Zasada rachunkowości, zgodnie z którymi operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych zgodnie z ich wartością w momencie pierwotnej transakcji, a nie w ich obecnej cenie. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
zasada rachunkowości, zgodnie z którymi operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych zgodnie z ich wartością w momencie pierwotnej transakcji, a nie w ich obecnej cenie.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.