ZASADY CIĄGŁOŚCI

ZASADY CIĄGŁOŚCI
(Koncepcja spójności) Utrzymywanie sprawozdań księgowych dla wszystkich kolejnych okresów sprawozdawczych na tych samych zasadach. Wysokość zysku można obliczyć na różne sposoby. Jeżeli w różnych okresach obrachunkowych stosowane są różne metody obliczeń, okazuje się, że dane za jeden okres nie są porównywalne z danymi za kolejny okres, dlatego nie można jednoznacznie zobaczyć dynamiki wskaźników.
(koncepcja spójności) Utrzymywanie sprawozdań księgowych dla wszystkich kolejnych okresów sprawozdawczych na tych samych zasadach. Wysokość zysku można obliczyć na różne sposoby. Jeżeli w różnych okresach obrachunkowych stosowane są różne metody obliczeń, okazuje się, że dane za jeden okres nie są porównywalne z danymi za kolejny okres, dlatego nie można jednoznacznie zobaczyć dynamiki wskaźników. Właśnie dlatego zasada rachunkowości opiera się na zasadzie stałych metod obliczeniowych dla różnych lat. Niemniej jednak występują trudności w porównaniu wydajności jednej firmy z drugą; problem ten został częściowo rozwiązany poprzez wprowadzenie standardów rachunkowości. Zobacz: formuły standardów rachunkowości (wyciągi z typowych praktyk księgowych).

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.