Zasady dyskrecji

Zasady dyskrecji
(Ostrożności koncepcji) zasady rachunkowości mające na celu zapewnienie brak emisji dla akcjonariuszy w postaci dywidendy niezrealizowane zyski. Zgodnie z tą zasadą niezrealizowane zyski nie są brane pod uwagę, dopóki nie zostaną zrealizowane. Jednak szacowane straty są uwzględniane natychmiast po pierwszym zagrożeniu ich wystąpieniem.
(ostrożności koncepcji) zasady rachunkowości mające na celu zapewnienie brak emisji dla akcjonariuszy w postaci dywidendy niezrealizowane zyski. Zgodnie z tą zasadą niezrealizowane zyski nie są brane pod uwagę, dopóki nie zostaną zrealizowane. Jednak szacowane straty są uwzględniane natychmiast po pierwszym zagrożeniu ich wystąpieniem. Według niektórych ekspertów w dziedzinie rachunkowości, zasada ostrożności jest trudne do pogodzenia z „uczciwej i rzetelnej oceny”, który jest zobowiązany do ogłaszania sprawozdań finansowych spółki. Jeżeli przestrzega się zasady ostrożności, ocena staje się pesymistyczna. Wielu ekspertów uważa jednak, że przygotowanie raportów w oparciu o „uczciwej i rzetelnej oceny” oznacza po prostu stosując zasadę ostrożności.

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.