Zasada ksiąg rachunkowych zgodnie z dokumentami

Zasada ksiąg rachunkowych zgodnie z dokumentami
Zgodnie z tą zasadą nie powinien istnieć pojedynczy zapis księgowy bez dokumentu. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
zgodnie z tą zasadą nie powinien istnieć pojedynczy zapis księgowy bez dokumentu.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.