Główny Nieotwarty

Główny Nieotwarty
Osoba uczestnicząca w transakcji za pośrednictwem swojego przedstawiciela lub agenta bez ogłoszenia swojego nazwiska. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
osoba uczestnicząca w transakcji za pośrednictwem swojego przedstawiciela lub agenta bez ogłoszenia swojego nazwiska.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.