Główny

Główny
Od Lat. principalis, Eng. główny - główny A. Głowa, mistrzu. B. Główny dłużnik w ogólnym zobowiązaniu. In. Osoba fizyczna lub prawna, w imieniu której działa agent, przedstawiciel. Pan Osoba, która uczestniczy w transakcji na własny koszt. D. Wartość nominalna obligacji. Słownik terminów biznesowych.
od Lat. principalis, Eng. główny - główny
A. Głowa, mistrzu.
B. Główny dłużnik w ogólnym zobowiązaniu.
In. Osoba fizyczna lub prawna, w imieniu której działa agent, przedstawiciel.
Pan Osoba, która uczestniczy w transakcji na własny koszt.
D. Wartość nominalna obligacji.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.