Powiernicy funduszy emerytalnych

Powiernicy funduszy emerytalnych
(Pensioneer powiernika) Osoba upoważniona przez Department of Revenue zarządzania funduszami emerytalnymi do sprawowania kontroli nad działalnością funduszu emerytalnego (OFE), zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu funduszami emerytalnymi. Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir".
(pensioneer powiernika) Osoba upoważniona przez Department of Revenue zarządzania funduszami emerytalnymi do sprawowania kontroli nad działalnością funduszu emerytalnego (OFE), zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu funduszami emerytalnymi.

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.