Główny wskaźnik rachunkowości

Główny wskaźnik rachunkowości
Wskaźniki aktywności gospodarczej zawarte w pierwotnych dokumentach księgowych: faktury, paragony, certyfikaty itp. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
wskaźniki aktywności gospodarczej zawarte w pierwotnych dokumentach księgowych: faktury, paragony, certyfikaty itp.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.