Cena

Cena
Cena, po której firma produkcyjna lub jej organizacja sprzedaży sprzedaje produkty konsumentom. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
cena, po której firma produkcyjna lub jej organizacja sprzedaży sprzedaje produkty konsumentom.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.