Cena Cena początkowa

Cena Cena początkowa
Cena pierwotnie przypisana do towarów oferowanych do sprzedaży na aukcji. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
cena pierwotnie przypisana do towarów oferowanych do sprzedaży na aukcji.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.