Spot cenowy

Spot cenowy
Eng. cena spot cena, za którą towary są sprzedawane z natychmiastową zapłatą. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
Eng. cena spot
cena, za którą towary są sprzedawane z natychmiastową zapłatą.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.