Ryzyko cenowe

Ryzyko cenowe
Ryzyko zmiany cen ze względu na wzrost lub spadek poziomu bieżących stóp procentowych. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
ryzyko zmiany cen ze względu na wzrost lub spadek poziomu bieżących stóp procentowych.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.