Cena-net aktywa materialne

Cena-net aktywa materialne
(Stosunek cena-rzeczowe aktywa netto) Obecna cena rynkowa akcji spółki podzielonej przez rzeczywistych aktywów netto (rzeczowych aktywów netto). Im wyższy jest ten wskaźnik, tym bardziej atrakcyjne są udziały dla inwestorów. Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S.
(stosunek cena-rzeczowe aktywa netto) Obecna cena rynkowa akcji spółki podzielonej przez rzeczywistych aktywów netto (rzeczowych aktywów netto). Im wyższy jest ten wskaźnik, tym bardziej atrakcyjne są udziały dla inwestorów.

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.